Klein – Black Tab Polish – angle x Brass

Klein – Black Tab Polish – angle x Brass